STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPL: Wstępne wyniki finansowe jednostki zależnej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. , Wtorek, 16 lipca 2019 (17:06)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Kino Polska TV S.A. ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 lipca 2019 r. Zarząd Emitenta powziął informację o wstępnych wynikach finansowych zanotowanych przez jednostkę zależną Spółki - Stopklatka S.A. ("Stopklatka?) w okresie 3 i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. w porównaniu do analogicznych okresów 2018 r.

? Przychody Stopklatka S.A. z umów z klientami

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 7 669 tys. zł

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: 7 044 tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: 13 752 tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.: 12 963 tys. zł

? Wynik Stopklatka S.A. na działalności operacyjnej

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 670 tys. zł

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: (803) tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: 171 tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r.: (1 482) tys. zł

? Wynik netto Stopklatka S.A.

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2019 r.: 556 tys. zł

3 miesiące zakończone 30 czerwca 2018 r.: (924) tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r.: (57) tys. zł

6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 r. (1 700) tys. zł

Zaprezentowane wyniki finansowe pokrywają się z złożeniami, zgodnie z którymi włączenie Stopklatki do Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., do którego doszło w 2018 r., przełożyło się na poprawę rentowności tego podmiotu poprzez wykorzystanie efektu synergii m.in. w obszarze kosztów związanych z zakupem licencji, działaniami marketingowymi i sprzedażowymi.

Ostateczne wyniki Stopklatka S.A. zostaną przekazane do publicznej wiadomości 8 sierpnia 2019 r.

Rezultaty finansowe Stopklatki będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r., które (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych, przekazanym w raporcie ESPI nr 1/2019) zostaną opublikowane 22 sierpnia 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-16Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2019-07-16Marcin KowalskiCzłonek Zarządu