STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: OTRZYMANIE DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO ? SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 3 LIPCA 2019 R. , Środa, 17 lipca 2019 (18:06)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 16 października 2018 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu przez Spółkę protokołu z badania ksiąg w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie za okres od stycznia do grudnia 2014 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, informuje o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń - grudzień 2014 r. w której do dopłaty ma przypadać kwota główna 15.791 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

Decyzja jest nieostateczna.

Analogicznie do stanowiska zawartego w raporcie bieżącym nr 28/2018 Spółka kwestionuje ustalenia organu. W ocenie Spółki decyzja jest całkowicie nieuzasadniona.

W związku z tym Spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie 14 dni odwołanie od decyzji. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ nieostateczna decyzja stanowi jeden z istotnych etapów postępowania, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2019-07-17Dorota Widz-SzwarcProkurent