STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOB: Gobarto S.A. ? zawiadomienie o wpływie awarii systemów teleinformatycznych na bieżące funkcjonowanie niektórych spółek zależnych Emitenta, Środa, 17 lipca 2019 (19:36)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12) (dalej jako "Rozporządzenie MAR?), Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Emitent? lub "Spółka?) informuje, że z powodu awarii systemów teleinformatycznych zawieszonych na serwerach Emitenta, obejmujących bazy danych spółek zależnych Emitenta, realizowanie przez niektóre z nich prowadzonej działalności zostało utrudnione.

Wskutek przedmiotowej awarii częściowemu usunięciu lub uszkodzeniu uległy niektóre dane i ewidencje tych spółek zależnych zgromadzone w bazach systemów teleinformatycznych, uniemożliwiając terminową realizację niektórych obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych, w tym publiczno-prawnych.

Prowadzona przez te spółki działalność operacyjna nie została przerwana, a wyżej opisane trudności mają charakter tymczasowy i wynikają wyłącznie z braku dostępności do pełnych elektronicznych baz danych i ewidencji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Marcin Śliwińskiprezes zarządu
2019-07-17Rafał Oleszakwiceprezes zarządu