STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENP: Zawarcie umowy , Poniedziałek, 22 lipca 2019 (12:36)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 22.07.2019 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu. Przedmiotem umowy jest "Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Grodków?. Wartość umowy wynosi 6.670.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, a prace mają zostać zrealizowane w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Jak kryterium istotności umowy Spółka przyjmuje wartość powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-22Tomasz MichalikPrezes Zarządu