STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO: DM BOŚ rekomenduje "trzymaj" Ferro, Poniedziałek, 22 lipca 2019 (18:23)

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 21 lipca rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Ferro od zalecenia "trzymaj", ustalając cenę docelową akcji spółki na poziomie 17,1 zł.

"Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla spółki od fundamentalnej trzymaj i krótkoterminowej relatywnej neutralnie. O ile nasza wycena akcji Ferro jest znacząco powyżej kursu rynkowego, a spółka jest beneficjentem dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym w Europie, to należy pamiętać, że w latach 2019 i 2020 jej wyniki obciąży realizacja przyjętej strategii" - napisano w rekomendacji.

DM BOŚ prognozuje, że sprzedaż spółki w 2019 roku wyniesie 434 mln zł, a w 2020 roku wzrośnie do 464,3 mln zł. Zysk netto w tym okresie wyniesie odpowiednio 37,8 mln zł i 38,3 mln zł.

DM BOŚ zwraca uwagę, że poszerzenie oferty asortymentowej i poprawa jej dostępności będą powodowały wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a wydatki inwestycyjne nie powinny przekraczać 10 mln zł średniorocznie do 2023 r.

Analitycy oceniają, że polityka dywidendowa przyjęta przez spółkę i zakładająca wypłatę dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50 proc. zysku netto Ferro SA przy maksymalnym wskaźniku dług netto/EBITDA Grupy na poziomie 2,5, jest realna.

Rekomendacja została przygotowane na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Autorami raportu jest Sylwia Jaśkiewicz i Marcin Sielicki.