STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSP: Korekta Raportu nr 20/2019 z dnia 23.07.2019 r. - Rezygnacja Prezesa Zarządu, Wtorek, 23 lipca 2019 (10:33)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W Raporcie 20/2019 z dnia 23.07.2019 r. Spółka omyłkowo wskazała datę rezygnacji Prezesa Zarządu z dniem 23.07.2019 r. zamiast z dniem 24.07.2019 r.

Poniżej prawidłowa treść Raportu:

Spółka Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2019 roku Pana Maciej Sebastian Barycki złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 24 lipca 2019 roku. Jako powód rezygnacji podał względy osobiste.

Podstawa prawna: par. 5 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-23Maciej BaryckiPrezes Zarządu
2019-07-23Robert KowalskiCzłonek Zarządu