STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI: Aneks do umowy kredytu, Wtorek, 23 lipca 2019 (13:39)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 23 lipca 2019r otrzymał podpisany z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Katowice (dalej"Bank" lub "mBank SA") Aneks nr 26 do Umowy Współpracy nr 11/059/10/Z/PX.

Limit został ustalony na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 30.08.2019r.

Sublimit na kredyt w rachunku bieżącym wynosi maksymalnie 1.500.000zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z terminem ważności nie dłuższym niż 30.08.2019

Sublimit na gwarancje do kwoty 3.500.000zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 3.500.000zł.

Pozostałe warunki Umowy Współpracy pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-23Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-07-23Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu