STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SPK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 lipca 2019 r., Wtorek, 23 lipca 2019 (14:25)

Zarząd spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wznowione po przerwie w dniu 23 lipca 2019 roku ("Walne Zgromadzenie") wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się?.


Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2019 r. odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 8) lit. g) porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Jeleniewski - Prezes Zarządu