STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO: Komunikat GPW w sprawie ostatniego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A1, Środa, 24 lipca 2019 (10:27)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24.07.2019 r. Emitent otrzymał Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23.07.2019 r., że zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dzień 30 lipca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania 42.200 obligacji na okaziciela serii A1 (nazwa skrócona "PGO0819?) spółki PGO S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLPGO0000022 i z terminem wykupu 9 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-24 Łukasz Petrus Prezes Zarządu