STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSP: Zmiany w zarządzie Spółki, Środa, 24 lipca 2019 (13:21)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mostostal Płock S.A. ("Spółka?) informuje, że w związku ze złożoną rezygnacją przez Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 lipca 2019 r. oddelegowała członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jacka Andrzeja Szymanka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 24 lipca 2019 r. do dnia 23 października 2019 r.

Pan Jacek Szymanek jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie o specjalności trenerskiej oraz studiów Master of Business Administration organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Ukończył cała gamę specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz zasobów ludzkich. Od wielu lat związany był z obszarem zarządzania personelem. Specyfikę różnych branż miał okazję poznawać, pracując w globalnych korporacjach. W latach 1995 ? 1999 związany z Pepsico, gdzie był odpowiedzialny za wsparcie HR dla operacyjnej części organizacji. W latach 1999 ? 2004 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Personalnego do spraw wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union (obecnie Aviva). W latach 2004 ? 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar zarządzania personelem. W 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Personalnego w międzynarodowej firmie logistycznej FM Polska, gdzie przez 6 lat odpowiadał za rozwój i kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Grupy FM Logistic. Od września 2011 roku jest związany z Mostostalem Warszawa SA, gdzie rozpoczął pracę pełniąc funkcję Dyrektora Biura Personalnego. W dniu 3 lutego 2012 roku, decyzją Rady Nadzorczej, został powołany w skład Zarządu Mostostalu Warszawa SA, w którym pełni funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania i Administracji. Wraz z powołaniem do zarządu spółki został odpowiedzialny za obszar wsparcia organizacyjnego, nadzorując pracę działów HR, Administracji, IT, BHP, R&D, PR, Systemów Zarządzania, Kancelarii tajnej, Ochronę danych osobowych oraz Wsparcia budów . Zasiada również w Radach Nadzorczych Mostostal Kielce SA i Mostostal Płock SA oraz spółki celowej Mostostal Power Development.

Z dniem 24 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Mostostal Płock S. r. zgodnie z art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych oddelegowała Pana Jacka Andrzeja Szymanka, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Jacka Szymanka nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Pan Jacek Szymanek nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Szymanek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, dokonane zmiany w zarządzie Spółki zapewnią zachowanie ciągłości w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem Spółki, niezakłóconą kontynuację jej działalności oraz dalszy rozwój Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-24Jacek SzymanekPrezes Zarządu
2019-07-24Robert KowalskiCzłonek Zarządu