STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TSG: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej TESGAS S.A., Środa, 24 lipca 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki, na swoim posiedzeniu, działając na podstawie §29 Statutu Spółki:

- Uchwałą nr 2 dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Stobieckiego,

- Uchwałą nr 3 dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Skoczyńskiego,

- Uchwałą nr 4 dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Elżbiety Kocik.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dnia 26 czerwca 2019 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14-2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Ponadto Emitent, informuje, iż w dniu 24 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A. powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

- Pan Piotr Stobiecki - Przewodniczący Komitetu Audytu,

- Pan Tomasz Skoczyński - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,

- Pan Mariusz Mirek - Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani na okres kadencji Rady Nadzorczej, który wynosi 5 lat.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-24Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2019-07-24Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu