STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HUB: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu, Środa, 24 lipca (22:03)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki HubStyle S.A. ("Spółka" "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lipca 2019 roku Rada

Nadzorcza działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 dnia 28 czerwca 2019 roku, uwzględniając zmiany Statutu Spółki uchwalone na tym Walnym Zgromadzeniu, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Emitenta. Treść tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-24Wojciech CzerneckiPrezes Zarządu
2019-07-24Wiktor DymeckiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania