STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną , Czwartek, 25 lipca 2019 (21:12)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku spółka zależna Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC ("Medi-Lynx?) zawarła umowę z UnitedHealthcare Group, największą prywatną siecią ubezpieczeniową w USA ("Umowa?) dzięki której Medi-Lynx będzie akceptowanym świadczeniodawcą usług medycznych w sieci ubezpieczyciela (ang. in network) na terenie USA.

Zgodnie z zapisami Umowy, usługi wykonane przez Medi-Lynx na rzecz pacjentów po 1 sierpnia 2019 roku będą rozliczane zgodnie z nowymi, uzgodnionymi w Umowie stawkami refundacyjnymi. Zarząd Spółki oczekuje wpływu zawartej Umowy na wyniki operacyjne Grupy począwszy od 4Q 2019r. Podpisanie umowy o współpracy z największą prywatną siecią ubezpieczeniową w USA jest dla całej Grupy Medicalgorithmics ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągniecia średnioterminowego celu, jakim jest zmiana modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2019. W ocenie Zarządu zmiana modelu biznesowego jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów Medi-Lynx.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-25Marek Dziubiński Prezes Zarządu