STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPL: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego , Piątek, 26 lipca 2019 (11:36)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Emitent?) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 r.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 r. został wyznaczony na 22 sierpnia 2019 r.

Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 r. zostaje ustalony na 21 sierpnia 2019 r.

Ewentualne kolejne zmiany daty publikacji przedmiotowego raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-26Bogusław KisielewskiPrezes Zarządu
2019-07-26Marcin KowalskiCzłonek Zarządu