STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A., Piątek, 26 lipca 2019 (15:54)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) informuje, że w dniu 26.07.2019 r. został podpisany z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. ("Umowa?). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 27.09.2019 r. Zmianie uległa również kwota oraz okres wykorzystania kredytu: 4 750 tys. PLN do dnia 31.07.2019 r.; 4 710 tys. PLN do dnia 31.08.2019 r.; 4 670 tys. PLN do dnia 26.09.2019 r.. Jednocześnie został dodany warunek do spełnienia przez Spółkę, polegający m.in. dostarczeniu Bankowi do dnia 31.07.2019 r. aneksu potwierdzającego przedłużenie kredytu przez Alior Bank SA w wysokości 6,5 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 27.09.2019 r.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym

nr 25/2019 z dnia 28.06.2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-26Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2019-07-26Łukasz AdachWiceprezes Zarządu