STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP: Częściowy wykup obligacji serii I/2017, Poniedziałek, 29 lipca 2019 (11:15)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka?), informuje że w dniu 29 lipca 2019 roku Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, kod ISIN PLCMP 0000066 wyemitowanych w łącznej liczbie 36.000 (trzydziestu sześciu) tysięcy sztuk (dalej: "Obligacje?). Wykup nastąpił poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 350,00 (trzystu pięćdziesięciu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej kwoty 12.600.000,00 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed wykupem wynosiła 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych a obecnie wynosi 400,00 (czterysta) złotych. Obowiązkowy wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 10 Warunków Emisji Obligacji i w terminie w nich wskazanym oraz zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-29Andrzej WawerWiceprezes Zarządu