STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSP: Zawarcie z Uniqa Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Umowy Generalnej o Gwarancje Ubezpieczeniowe. , Poniedziałek, 29 lipca 2019 (12:45)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Mostostal Płock S.A. ("Spółka?) po otrzymaniu stosownych dokumentów informuje, że zawarła z Uniqa Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Umowę Generalną o Gwarancje Ubezpieczeniowe, której przedmiotem jest udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki.

Maksymalny limit kwotowy wynosi 2 200 000,00 PLN i obowiązuje do dnia 17.07.2020 roku.

Zabezpieczeniem roszczeń zwrotnych Uniqa TU S.A. jest pięć weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw rejestrowy na innym pojeździe silnikowym.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-29Jacek SzymanekPrezes Zarządu
2019-07-29Krzysztof BartczakProkurent