STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS: Zmiany osobowe w składzie organów Boryszew S.A., Poniedziałek, 29 lipca 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, iż Pan Aleksander Baryś, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Spółki w dniu dzisiejszym złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 29 lipca 2019 roku, podjęła decyzję o powołaniu od dnia

1 września 2019 roku Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Boryszew S.A.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Kołodziejczyka.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Ekonomiki Transportu i Łączności.

W latach 1997 ? 2012 pracował w CIECH S.A. oraz w spółce S.C. Uzinele Sodice Govora ? Ciech Chemical Group S.A. (Rumunia).

W latach 2012 -2016 był zatrudniony w Polimex- Mostostal S.A.

W latach 2016 -2018 był Dyrektorem Finansowym, Wiceprezesem Zarządu Komplementariusza w spółce Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk od 2006 roku sprawuje lub sprawował funkcje nadzorcze m.in. w spółkach Radpol S.A., Soda Polska Ciech Sp. z o.o., PRINŻ-1 Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-29 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu