STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A. , Poniedziałek, 29 lipca 2019 (15:57)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) informuje, że w dniu 29.07.2019r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 26.07.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. ("Umowa Kredytowa?). Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej, dotychczasowy limit odnawialny kredytu w kwocie 6.500 tys. PLN został zmieniony na nieodnawialny.

Spłata kapitału kredytu nastąpi w dniach 31.07.2019 r. i 31 .08.2019 r. (2 raty) płatne w kwocie 60 tys. PLN każda. Ostateczna spłata kredytu przypada na dzień 30.09.2019 r.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku, raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26.07.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. ("Umowa o Limit?). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit, kwota limitu została zmieniona na kwotę 7.420.268,00 złotych, okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 26.07.2019 roku, a dzień ostatecznej spłaty został ustalony na dzień 13.02.2020 roku.

O wcześniejszych zmianach Umowy o Limit Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.

Zgodnie z treścią aneksów do Umowy Kredytowej i Umowy o Limit, Spółka zobowiązana jest do utrzymania bez zmian wszystkich zabezpieczeń zgodnie z Umową Kredytową i Umową o Limit oraz zmiany ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego w postaci hipoteki umownej łącznej poprzez współobciążenie nią na nieruchomości w Kamieniu Krajeńskim stanowiącej własność Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-29Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2019-07-29Aleksandra Ścibich-KopiecProkurent