STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INB: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym, Poniedziałek, 29 lipca 2019 (17:24)

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka?) informuje, iż w dniu 29 lipca 2019 r. zawarł z Alior Bank S.A. ("Bank?) umowę, mocą której Spółce został udzielony kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został udzielony na okres 23 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 4,5% liczonej od kwoty wykorzystanego kredytu. Od kwoty niewykorzystanej części kredytu, pobierana jest opłata w wysokości 1%.

Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja de minimis udzielona przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, do wysokości 60% przyznanej kwoty kredytu, tj. 300.000,00 zł, udzielona na okres 27 miesięcy, tj. do dnia 30 września 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-29Sławomir Jarosz Prezes Zarządu