STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?Plast-Box? S.A. za I półrocze 2019 roku, Poniedziałek, 29 lipca 2019 (20:45)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. za I półrocze 2019 roku:

a) uzyskane przychody 114.232 tys. zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 13.213 tys. zł,

c) uzyskany zysk netto 5.044 tys. zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 11,6%,

e) uzyskana stopa zysku netto 4,4%

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2019 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku tj. do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-29Grzegorz PawlakPrezes Zarządu