STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EEX: Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania Eko Export S.A., Wtorek, 30 lipca 2019 (11:30)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Eko Export S.A. (Emitent) informuje, iż firma audytorska Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia dokonująca badania sprawozdań finansowych Eko Export S.A. dokonała sprostowania do "Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Eko Export S.A? sporządzonego dla Eko Export S.A. datowanego na dzień 24 lipca 2019 r., które zawierało następujące omyłki pisarskie:

? Sprawozdanie zawierało tabelaryczny opis kluczowych spraw badania wśród których została opisana: "Weryfikacja istnienia należności z tytułu dostaw i usług oraz innych, jak również przychodów operacyjnych?. W tabeli błędnie podano przyjęty na etapie planowania poziom ryzyka istotnego zniekształcenia jako: Wysoki, a powinien być "Niski?.

? W paragrafie "opinia z zastrzeżeniem? poinformowano, że wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które zostało wydane w dniu 24 lipca 2019 r. Spółka nie posiada zgodnie z przepisami komitetu Audytu, a ustawowe funkcje Komitetu Audytu realizuje Rada Nadzorcza. W związku z powyższym w dniu 24 lipca 2019r. wydano sprawozdanie dla Rady Nadzorczej.

? W paragrafie "Opinia o Sprawozdaniu z działalności?, Sprawozdanie z badania zawierało przywołanie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) - Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm., które to rozporządzenie zostało uchylone i zastąpione przez Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) ? Dz. U. poz. 757

? W paragrafie "Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego? Sprawozdanie z badania zawierało przywołanie paragrafów z powyższego Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. Zostało to poprawione.

Pozostała część sprawozdania pozostała bez zmian.

W załączeniu przekazujemy Sprostowanie biegłego rewidenta wraz z nowym sprawozdaniem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-30Jacek DziedzicPrezes Zarządu

Plik do pobrania