STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNK: Podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z DNB Bank Polska S.A., Wtorek, 30 lipca 2019 (14:09)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2019 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy o Wielowalutowy Limit Kredytowy w Rachunku Bieżącym (Aneks) zawartej w dniu 27 marca 2019 roku (raport bieżący nr 5/2019 K) z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna na mocy którego:

kwotę udzielonego Kredytu w rachunku zwiększono do kwoty 150 mln zł do wykorzystania w EUR i PLN;

do zabezpieczeń dodano hipotekę w kwocie 25 mln zł;

okres kredytowania wydłużono na 24 miesiące od dnia zawarcia Aneksu.

Pozostałe warunki umowy bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-30Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2019-07-30Piotr Dołęga Członek Zarządu