STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBF: Informacja dotycząca rozmów w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej (aktualizacja), Środa, 31 lipca 2019 (18:30)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PBS Finanse SA ("Spółka?, "Emitent") , przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 lipca 2019 został podpisany aneks do Porozumienia z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku ("Bank?) (łącznie "Strony), w sprawie ustalenia odrębnych zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego do umowy agencyjnej nr 1/2011 z dnia 24.01.2011 r., o której Emitent informował w raporcie Nr 15/2011 z dnia 01.07.2011 zwanej dalej "Umową Agencyjną?, zmienioną Aneksem nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2017, na mocy którego ustalono termin obowiązywania porozumienia do dnia 30 października 2019. Na mocy Porozumienia przedłużono również okres zawieszenia stosowania postanowień § 2 ust. 2 ? ust. 4 Umowy Agencyjnej do dnia 30.10.2019r. O zawarciu Porozumienia Emitent informował raportem bieżącym 5/2019 z dnia 12 czerwca 2019r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR?)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-31Dariusz BlicharzPrezes Zarządu