STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENA: Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnienia, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Czwartek, 1 sierpnia 2019 (09:33)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2018 w sprawie wniesienia przez akcjonariusza Fundację "CLIENTEARTH Prawnicy dla ziemi" z siedzibą w Warszawie pozwu o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie ustalenie nieistnienia lub ewentualnie o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C ("Uchwała?), Zarząd ENEA S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 r. powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu ("Sąd Okręgowy?) wyroku w ww. sprawie.

Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w zakresie roszczenia głównego (o stwierdzenie nieważności Uchwały) i stwierdził nieważność Uchwały.

Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-01Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2019-08-01Jarosław OłowskiCzłonek ZarząduJarosław Ołowski