STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI: Zmiana adresu siedziby Emitenta, Czwartek, 1 sierpnia 2019 (15:27)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Spółki, z dniem dzisiejszym tj. 01 sierpnia 2019 r., Spółka zmienia adres siedziby Spółki na adres: Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-01 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-08-01 Piotr Fortuna Członek Zarządu