STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNK: Utworzenie Działu Audytu Wewnętrznego w Sanok RC S.A.. Wdrożenie do stosowania zasady III.Z.3., Czwartek, 1 sierpnia 2019 (15:30)

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) informuje o wyodrębnieniu w strukturze Spółki od dnia 1 sierpnia 2019 r. Działu Audytu Wewnętrznego. Tym samym Spółka wdrożyła do stosowania zasadę III.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Zasada III.Z.6 nie ma zastosowania.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Szamburski - Prezes Zarządu
Piotr Dołęga - Członek Zarządu