STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WRL: Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2019r., Piątek, 2 sierpnia 2019 (16:55)

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu