STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRO: Rejestracja przez Sąd tekstu jednolitego Statutu Spółki., Poniedziałek, 5 sierpnia 2019 (19:55)

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował tekst jednolity Statutu Spółki APN Promise S.A.

Zarejestrowany w KRS tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany dotyczące dookreślenia kapitału zakładowego, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 6/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk ? Prezes Zarządu


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu