STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EAT: Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich , Wtorek, 6 sierpnia 2019 (00:03)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
AmRest Holdings SE ("AmRest?, "Spółka?) informuje o transakcjach zbycia akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich zawartych poza systemem obrotu między 22 a 29 lipca 2019 roku. Łącznie dokonano zbycia 27 286 akcji AmRest stanowiących 0,0124% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-05Mark ChandlerPełnomocnik Rady Dyrektorów
2019-08-05Oksana StaniszewskaPełnomocnik Rady Dyrektorów

Plik do pobrania