STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 sierpnia 2019 r. , Wtorek, 6 sierpnia (15:42)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Raport Bieżący nr 9/2019 z dnia 6.08.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited ("Spółka?) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2019 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 41.430.570 głosów z posiadanych akcji.

lp. Nazwa akcjonariusza (posiadającego co najmniej 5% głosów na ZWZ z dnia 6 sierpnia 2019 roku) Liczba posiadanych akcji Procentowy udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji posiadających prawo głosu Liczba akcji z których było wykonywane prawo głosu na ZWZ Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ (w stosunku do głosów tam wykonywanych)

1. Atlas International Holdings Limited 6.461.425 13,79% 6.461.425 15,60%

2. Euroclear Nominees Limited 40.308.174 86,03% 34.961.145 84,38%

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited

Ziv Zviel Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited

Elaine Smeja, Aimee Gontier Tel: +44 (0) 1481 749360

Podstawa prawna: art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Mark Chasey Director
2019-08-06Guy IndigDirector
2019-08-06Andrew Fox Director

Plik do pobrania