STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF: Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 r., Czwartek, 8 sierpnia 2019 (15:05)

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 r.


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu