STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIG: Informacja o terminie publikacji raportów okresowych, Czwartek, 8 sierpnia 2019 (23:20)

W nawiązaniu do opublikowanego przez Tech Invest Group S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) raportu bieżącego nr 2/2019, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. Emitent przekaże raport okresowy za II kwartał 2019 r. oraz korektę raportu okresowego za I kwartał 2019 r.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Strzelecki - Prezes Zarządu