STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASE: Decyzja Zarządu w sprawie nabycia spółek w Czechach i na Słowacji, Piątek, 9 sierpnia 2019 (11:56)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. ("ASEE?) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r., podjął decyzję w sprawie nabycia przez spółkę zależną ASEE ? Payten spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. z siedzibą w Brnie i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, w której pozostałe 50% udziałów posiada SONET společnost s.r.o. z siedzibą w Brnie, (zwanych dalej razem "Spółkami SONET?) za kwotę 4.000.000 EUR, powiększoną o saldo gotówki netto na dzień zamknięcia transakcji oraz o płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych Spółek SONET do wysokości 350.000 Euro.

Spółki Sonet prowadzą działalność w Czechach i na Słowacji. Głównym obszarem działalności jest oferowanie usług w zakresie technologii płatniczych, w tym m.in. instalacja i serwis oraz wdrażanie oprogramowania własnego dla terminali płatniczych (POS).

Celem planowanej akwizycji jest budowa biznesu usług płatniczych w ramach docelowej struktury organizacyjnej o nazwie Payten.

Informacja niniejsza została zidentyfikowana jako poufna z uwagi na planowane wejście przez ASEE, z chwilą zawarcia transakcji nabycia udziałów w spółkach Sonet ASEE, na nowe rynki - Czechy i Słowację.

Informacja o zawarciu umowy nabycia udziałów w Spółkach SONET zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości publicznej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-09Piotr JeleńskiPrezes Zarządu
2019-08-09Marcin RulnickiCzłonek Zarządu