STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOX: Raport roczny VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA, Piątek, 9 sierpnia 2019 (11:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2016 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2016
Przychody ze sprzedaży98 900,981 580,923 401,318 644,1
Zysk (strata) brutto na sprzedaży29 139,322 289,36 894,85 093,9
Zysk (strata) operacyjny23 069,214 870,05 458,53 398,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 741,413 646,74 907,73 118,7
Zysk (strata) netto17 679,910 231,54 183,32 338,3
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 grudnia 201731 grudnia 201631 grudnia 201731 grudnia 2016
Aktywa trwałe162 948,1167 353,539 067,937 828,5
Aktywa obrotowe41 804,232 950,310 022,87 448,1
Aktywa razem204 752,3200 303,849 090,745 276,6
Kapitał własny121 499,5109 596,029 130,324 773,1
Zobowiązania długoterminowe49 351,142 441,811 832,29 593,5
Zobowiązania krótkoterminowe33 901,748 266,08 128,110 910,0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania