STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASE: Raport półroczny ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:01)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
Przychody ze sprzedaży376 974297 344 87 91370 137
Zysk z działalności operacyjnej43 78230 881 10 2107 284
Zysk brutto45 91533 573 10 7077 919
Zysk za okres sprawozdawczy36 56426 7808 5276 317
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej35 81026 6208 3516 279
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej19 3636 8374 6501 613
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-45 198-21 200-10 680-5 001
Środki pieniężne netto z działalności finansowej1 4466 6783371 575
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2018)141 863164 88733 36438 346
Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)0,690,510,160,12
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)0,690,510,160,12
WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Przychody z działalności holdingowej42 92120 23210 0104 772
Przychody z działalności operacyjnej4 6044 0241 074949
Zysk z działalności operacyjnej36 92715 5118 6123 659
Zysk brutto37 00816 5328 6313 900
Zysk za okres sprawozdawczy34 54215 2758 0563 603
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej7 36015 0631 7163 553
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 567810832191
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 4671 372-575324
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2018)45 40236 94410 6788 592
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,670,290,160,07
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,670,290,160,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania