STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Udzielenie Prokury , Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:01)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że na mocy uchwały Zarządu nr 20/2019 z dnia 08.08.2019 roku udzielona została prokura Pani Lucynie Tumasz zajmującej stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych. Udzielona prokura obejmuje umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu. Prokura udzielona została od dnia 08.08.2019 roku.

Życiorys zawodowy:

Pani Lucyna Tumasz, lat 40, wykształcenie wyższe.

Absolwenta Akademii Ekonomicznej w Katowicach (studia magisterskie) na kierunku Logistyka oraz absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych Tychy (studia licencjackie) na kierunku Handel Międzynarodowy.

Doświadczenie zawodowe:

Pani Lucyna Tumasz posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem 200 osób, realizowania założeń budżetowych oraz realizację planów produkcyjnych, projektów oszczędnościowych związanych z ograniczaniem kosztów złej jakości jak również zwiększaniem wydajności linii produkcyjnej. Wdrażanie nowych rozwiązań z lean tj. kanban, 5s, smed, oraz 5why, 8d a także wdrożenia ISO 9001-2015. Dodatkowo posiada umiejętności w zakresie organizacji warsztatów i szkoleń.

Przebieg pracy zawodowej:

2018.02 ? nadal ELZAB S.A.

?Dyrektor ds.operacyjnych

?Kierownik Jakości

2003 ? 2018 Nexteer Automitive

?Dyrektor Produkcji

?Kierownik Produkcji

?Industrial Engineer

?Leader Lean Manufacturing

?WPO

?Team Leader

?Operator maszyn

2002 - 2003 IR

?Spedytor

1998 - 2002 Sizan- Alda- Sept

?Księgowa

?Sekretarka

?Specjalista ds. marketingu

Inne:

Kursy i szkolenia dotyczące nowoczesnych i oszczędnych technik zarządzania produkcją, APICS strategicznego zarządzania, Lean Management, japońskich techniki 5s, International Management Systems, Strategic Management of Resources, mapowania strumienia wartości, AutoCad Consult oraz wiele innych. Znajomość języków obcych: j. angielski.

Wg złożonego oświadczenia Pani Lucyna Tumasz:

- wyraziła zgodę na powołanie na Prokurenta Spółki,

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna par. 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim...

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-08Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-08-08Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu