STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LVC: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji dot. Dywidendy, Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:02)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A., informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu, zdecydowała o takim podziałe jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 56.983.913,68 PLN, zgodnie z którym:

na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczono kwotę 6 771 413,68 PLN

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 50 212 500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN;

przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej w dniu 02.08.2019 roku na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję, dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalono na 14.08.2019 roku, dzień wypłaty dywidendy ustalono na 21.08.2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Mariusz Ciepłyczłonek zarządu