STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWG: Umowa o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A. ? aneks do umowy , Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:02)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej "Spółka") powziął informacje o zawarciu w dniu 07.08.2019 r. aneksu do umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji Spółki (Share Lock-Up Agreement, dalej "Umowa") z 8 listopada 2016 r., o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2016.

Aneks został zawarty przez następujących akcjonariuszy Spółki:

i. SW Holding sp. z o.o. (dalej "SWH"), posiadającego 3.387.139 akcji Spółki,

ii. Spruce Holding LLC (dalej "SHLLC"), posiadającego 1.123.337 akcji Spółki,

iii. Pawła Wyrzykowskiego (dalej "PW"), posiadającego 307.058 akcji Spółki,

iv. Andrzeja Zawistowskiego (dalej "AZ"), posiadającego 65.000 akcji Spółki,

v. Bartosza Klinowskiego (dalej "BK"), posiadającego 84.981 akcji Spółki,

(SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK dalej łącznie zwani "Akcjonariuszami").

Najistotniejszym zapisem przedmiotowego aneksu jest przedłużanie do dnia 31 grudnia 2023 r. dotychczasowego ograniczenia w zakresie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki. Ograniczenie dotyczy następujących pakietów akcji:

i. 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH,

ii. 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC,

iii. 307.058 akcji posiadanych przez PW,

iv. 65.000 akcji posiadanych przez AZ,

v. 84.981 akcji posiadanych przez BK.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Sławomir WoźniakPrezes Zarządu