STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą kolejnego etapu ekspansji Spółki na rynku amerykańskim, Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:02)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę zatwierdzającą kolejny etap ekspansji Spółki w obszarze Fintech i Enterprise Services na rynku amerykańskim.

Przyjęty plan rozwoju zakłada w szczególności czasowy pobyt biznesowy w Stanach Zjednoczonych Prezesa Zarządu Spółki, CEO ? Rafała Stycznia wraz z zespołem doświadczonych sprzedawców. Bezpośrednie zaangażowanie Rafała Stycznia w realizację ekspansji na rynku amerykańskim uzasadnione jest globalną skalą i renomą klientów z USA, a w konsekwencji znaczącym wpływem na rozwój Ailleron na rynkach międzynarodowych w perspektywie najbliższych lat.

Ailleron już dzisiaj obsługuje klientów amerykańskich w obszarze Enterprise Services oraz w segmencie Fintech, m.in. wdrożenie LiveBank w Citibank do 16 krajów APAC i EMEA (ESPI nr 28/2017 z dnia 26.06.2017 r.).

W celu realizacji strategii rozwojowej na rynku USA struktura organizacyjna Grupy Ailleron została rozbudowana o dwie spółki z siedzibą w USA ? Ailleron Global Inc. oraz Software Mind Inc. (ESPI nr 12/2018 z dnia 01.08.2018 r. i ESPI nr 13/2018 z dnia 02.08.2018 r.).

Decyzja o zwiększeniu zaangażowania i siły ekspansji Ailleron w Stanach Zjednoczonych podyktowana jest zarówno pozytywnymi referencjami w obecnie realizowanych projektach dla odbiorców z USA, jak i zainteresowaniem współpracą w dostawie produktów Fintech znanych instytucji finansowych z tego regionu.

Niezależnie od zaangażowania w rozwój działalności Spółki na rynku amerykańskim, Rafał Styczeń nadal będzie pełnił funkcję CEO Ailleron SA. Struktura zarządcza Grupy, w tym odpowiedzialność menedżerów za poszczególne segmenty działalności, pozostaje bez zmian.

Zarząd Spółki podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność i rozwój Spółki i Grupy Ailleron SA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Rafał StyczeńPrezes Zarządu
2019-08-07Łukasz JuśkiewiczCzłonek Zarządu