STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LVC: Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 sierpnia 2019 r., Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:02)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2019 roku we Wrocławiu ("ZWZ?):

1. Mariusz Ciepły ? posiadający 4 010 000 akcji/głosów, stanowiących 15,57% w ogólnej liczbie głosów oraz 24,25% w głosach na ZWZ

2. Jakub Sitarz ? posiadający 3 010 000 akcji/głosów, stanowiących 11,69% w ogólnej liczbie głosów oraz 18,20% w głosach na ZWZ

3. Maciej Jarzębowski ? posiadający 3 010 030 akcji/głosów, stanowiących 11,69% w ogólnej liczbie głosów oraz 18,20% w głosach na ZWZ

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ? posiadający 1 500 000 akcji/głosów, stanowiących 5,82% w ogólnej liczbie głosów oraz 9,07% w głosach na ZWZ

5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ? posiadający 1 687 000 akcji/głosów, stanowiących 6,55% w ogólnej liczbie głosów oraz 10,20% w głosach na ZWZ

6. Urszula Jarzębowska ? posiadająca 1 210 250 akcji/głosów, stanowiących 4,70% w ogólnej liczbie głosów oraz 7,32% w głosach na ZWZ.

7. Bank Handlowy SA w Warszawie, reprezentujący 15 akcjonariuszy posiadających łącznie 997 442 akcji/głosów, stanowiących 3,97% w ogólnej liczbie głosów oraz 6,03% w głosach na ZWZ.

Ogółem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software SA w dniu 7.08.2019 roku reprezentowanych było 16.534.927 akcji i głosów, co stanowi 64,21% ogólnej liczby akcji i głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Mariusz Ciepłyprezes zarządu