STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WRL: Zmniejszenie kary pieniężnej nałożonej na emitenta w dniu 21 czerwca 2019 r. , Piątek, 9 sierpnia 2019 (13:15)

Zarząd Wierzyciel S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Mikołowie informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. Uchwałą Nr 791/2019 Zarząd Giełdy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, postanowił zmienić Uchwałę Nr 84/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r. i zmniejszyć wysokość nałożonej na Spółkę kary pieniężnej z 10 000 zł do 5 000 zł.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. pkt 13 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu