STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI: Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:20)

Zarząd Spółki CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 9 sierpnia 2019 r. została obustronnie sygnowana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, zawarta pomiędzy Emitentem a Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Powyższa umowa obejmuje współdziałanie Blue Oak Advisory sp. z o.o. z Emitentem w zakresie wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych oraz doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

-

Mariusz

Kara

Prezes Zarządu

-

Michał

Sebastian

Wiceprezes Zarządu