STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EEX: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A., Piątek, 9 sierpnia 2019 (15:30)

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Eko Export S.A. informuje, że została dokonana korekta skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za I kwartał 2019 rok przekazanego w dniu 30 maja 2019r.

W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zmienione wyniki finansowe wraz z notami i dodatkową informacją. Zestawienie tych zmian stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zmiany w kwartalnym sprawozdaniu są spowodowane korektą raportów rocznych Spółki oraz Grupy.

Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego raportu skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-09Jacek DziedzicPrezes Zarządu

Plik do pobrania