STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej, Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka?, "Emitent?), stosownie do Raportu bieżącego ASO nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku, w którym została zawarta polityka informcyjna Spółki w zakresie publikacji raportów bieżących dotyczących istotnych umów oraz w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), informuje, że Emitent zawarł datowaną na dzień 06.08.2019 roku Umowę Ramową Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym ? faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem z branży informatycznej, z siedzibą w województwie małopolskim ("Umowa?).

W ramach umowy Spółka zobowiązała się do nabywania i finansowania niewymagalnych należności handlowych przysługujących Faktorantowi wobec jego Kontrahentów.

Przyznany łączny odnawialny limit finansowania wynosi 1.000.000,00 złotych i obowiązuje do dnia 30.06.2020 roku.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Warunki Umowy, w tym wynagrodzenie Spółki, nie odbiegają od zawieranych przez Spółkę innych umów o świadczenie usług faktoringowych oraz występujących na rynku usług faktoringowych dla MSP.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-12Paweł BarańskiPrezes Zarządu
2019-08-12Monika TymińskaCzłonek Zarządu