STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRS: Wykreślenie wpisów hipotek przymusowych ustanowionych na majątku Spółki , Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych ("Sąd?) o wykreśleniu w dniach 01 i 02 sierpnia 2019 r. hipotek przymusowych ustanowionych na nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Oświęcimiu, będącej własnością Spółki, które ustanowione zostały celem zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za okres od czerwca do listopada 2014 r.

Zarząd zaznacza, iż wykreślenie hipotek przymusowych jest konsekwencją skierowania w dniu 15 marca 2019 r. przez Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej do Sądu oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie wpisów hipotek przymusowych ustanowionych na nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Oświęcimiu (o czym Zarząd informował w trybie raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 22 marca 2019 r.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-12Ewa KoboskoPrezes ZarząduEwa Kobosko