STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIG: Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. ? korekta, Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 (16:00)

Zarząd Tech Invest Group S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w związku z ustaleniami z audytorem badającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zmianie uległa prezentacja przez Emitenta niektórych pozycji rachunkowych. W związku z faktem, że badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zakończyło się po wymaganym terminie publikacji raportu za I kwartał 2019 r., pierwotny raport kwartalny nie uwzględniał tych ustaleń oraz ostatecznego (zaudytowanego) bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r.


W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r., która przedstawia dane przed korektą oraz po korekcie.


Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Strzelecki - Prezes Zarządu