STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIG: Raport kwartalny za II kwartał 2019 r., Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 (16:15)

Zarząd Tech Invest Group S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) w załączeniu przekazuje sporządzony przez Spółkę skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.


Działając na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka ? jako jednostka dominująca ? w skonsolidowanym raporcie zamieściła informacje dotyczące Emitenta (dane jednostkowe), w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Strzelecki - Prezes Zarządu