STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG: Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A., Wtorek, 13 sierpnia 2019 (17:21)

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), niniejszym informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 13 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 26 czerwca 2019 roku polegającej na uchyleniu §8 Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-13Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych

Plik do pobrania