STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOE: Raport okresowy za II kwartał 2019 r., Wtorek, 13 sierpnia 2019 (22:05)

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2019 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu